(comments: 0)

คีเลชั่นบำบัด

ปัจจุบันเราต้องผจญกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากมาย ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ เครื่องสำอาง การย้อมผม วัสดุก่อสร้าง สารเคมี และอาหารการกิน ซึ่งมีสารโลหะหนักปนเปื้อนมาด้วย ทำให้ร่างกายเราได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว และถ้าเรารับสารพิษเหล่านี้เกินมาตรฐานโดยค่อย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดอาการของโรคต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งเราไปตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่พบสาเหตุ ดังนั้น คีเลชั่นบำบัดจึงเป็นแพทย์ทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการป่วย แต่ต้องการจะดูแลร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันโรคภัย

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

โรคติดพนัน สุขชั่วคราว ทุกข์ถาวร

“เล่นไพ่สามวันสามคืนไม่กลับบ้าน ชอบเข้าบ่อนกาสิโน  และพนันบอล ฯลฯ ถือว่าเป็นโรคติดการพนัน ซึ่งเป็นปัญหาทางจิตเวชที่สามารถรักษาได้”
    การพนันนับเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เฉพาะในประเทศไทยพบว่ามีคนไทยกว่า 32 ล้านคนเล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) และประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากการพนัน (Problem Gambling) คือเล่นจนเกินจุดที่กำหนดไว้ ทำให้เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียน หรือการงาน และร้อยละ 1-3 เป็นโรคติดพนัน ซึ่งถือว่าเป็นการเจ็บป่วยทางจิต เพราะไม่สามารถควบคุมความต้องการการเล่นพนันได้ มีผลทำให้เสียการเรียน ล้มละลาย หย่าร้าง พูดโกหก ขี้ขโมย และบางคนอาจฆ่าตัวตายได้  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลังจึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการติดพนัน

ผู้สัมภาษณ์ พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

ดูเพิ่มเติม