พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008

(comments: 0)

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015(ฉบับปรับปรุง)
  ISBN 978-3-00-048362-2
 • พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015(ฉบับปรับปรุง)
  ISBN 978-3-00-048362-2
 
อยู่เยอรมนี คู่มือสำหรับคนไทยฉบับกระเป๋าเล่มนี้ สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) จัดทำและจัดพิมพ์ขึ้น ถือเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยปรับแก้ไขเนื้อหาหลายส่วนในคู่มือ “อยู่เยอรมนี” ที่คณะทำงานชุดเดียวกันนี้จัดทำและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแบร์ลินเป็นผู้จัดพิมพ์เมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สมควรที่จะปรับแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมข้อมูลอีกหลายประเด็นที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์
การจัดทำคู่มือสำหรับคนไทยในเยอรมนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในเยอรมนีอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับในสังคม
สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และที่กำลังจะเดินทางมาพำนักในประเทศนี้ จะได้รับประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ สู่สังคมไทยวงกว้างในเยอรมนี รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงให้คู่มือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
เนื้อหาในเล่ม
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี [ประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ภาษาประจำชาติ]
 2. ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนี [การศึกษาในวัยก่อนเข้าโรงเรียน การศึกษาระดับประถม การศึกษาระดับมัธยม การศึกษาในสายอาชีพ การเรียนระดับอุดมศึกษา]
 3. สิทธิพำนัก [ทำความรู้จักกับสิทธิพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี สิทธิพำนักที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใดๆ สิทธิพำนักอย่างถาวรนั้น ถาวรจริงหรือ บัตรแสดงสิทธิพำนัก การโอน/แปลงสัญชาติ เรียนภาษาเยอรมัน]
 4. กฎหมายครอบครัว [การสมรส บุตร การหย่าและสิทธิหลังการหย่า ตกพุ่มม่าย ]การจดทะเบียนคู่ครองเพศเดียวกัน
 5. ครอบครัวและเด็ก [สิทธิของคนที่จะเป็นพ่อและแม่ สำนักงานให้คำปรึกษาแก่ผู้ตั้งครรภ์ มูลนิธิแม่และเด็ก การลาพักงานเพื่อเลี้ยงดูลูก เงินช่วยเหลือสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูก เงินช่วยดูแลลูก เงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เงินเสริมสำหรับเด็ก]
 6. การประกันประเภทต่างๆ [การประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ การประกันความเสียหายที่เกิดกับสิ่งของ หรือบุคคล]
 7. การงานและอาชีพ [การเทียบวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน จะหางานทำได้อย่างไร สัญญาจ้างแรงงาน กฏหมายแรงงานรายได้ และการชำระภาษีรายได้]
 8. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 9. หน่วยงานบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในเยอรมนี
 10. ที่อยู่สำคัญสำหรับคนไทยในเยอรมนี
คู่มือ „อยู่เยอรมนี ฉบับปรับปรุง“
ISBN 978-3-00-048362-2
A5 จำนวน 104 หน้า
จัดทำโดย: สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)
พิมพ์โดย:   สำนักพิมพ์ดี
 
สั่งซื้อได้ที่
NTO ประเทศไทย:
กรุงเทพมหานครฯ
-ทักษพร(ตุ้ย)        e-mail: taksaporn@thailife.de  มือถือ 0984522984
-พษมลวรรณ(เล็ก) e-mail: lek@thailife.de  มือถือ 0943426407
-สุรีรัตน์(แจ่ม)       e-mail: jaem@thailife.de มือถือ 0814345785   line id: Jaemsai
 
เชียงใหม่
-อัจฉรา(ตุ้ม)         e-mail: adchara@thailife.de  มือถือ 0826184768
-สวพร                 e-mail: swaporn@thailife.de มือถื: 0856185896
-สายสุดา(รส)        e-mail: rose@thailife.de มือถือ 0902979529
 
หัวหิน/ปราณบุรี
-จุฑามาศ(อ๊อด)     e-mail: ood@thailife.de   มือถือ 0811041234
 
NTO ประเทศเยอรมนี:
NTO(Markgröningen bei Stuttgart): ดวงกมล(นุ้ย)e-mail: duangkamol_y@hotmail.com  มือถือ 0174 - 9372150
NTO(Leipzig): นฤมล(หน่อย)  e-mail: usa.schwind@googlemail.com  มือถือ 0176 - 31618252
NTO(Glashütten)เบญจมาศ  e-mail: benjamas@gmx.deมือถือ 0172 6863050
 
สอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล
aunchun@nto-germany.de

กลับ

Add a comment