“แนวทางการเลี้ยงลูกแบบคนเยอรมัน”

(comments: 0)

แนวทางการเลี้ยงลูกแบบคนเยอรมัน”

พ่อบ้านเยอรมัน

 

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในเรื่องคุณภาพของคนทั้งเรื่องวินัยและประสิทธิภาพในการทำงานจากตัวเลขทางสถิติต่าง ๆ เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเรียนของเด็กเยอรมันนั้นถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ผลสอบและเกรดเฉลี่ยนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง พ่อบ้านเยอรมันจึงได้ค้นหาข้อมูลว่าที่จริงแล้วผู้ปกครองชาวเยอรมันมีวิธีการในการเลี้ยงลูกแตกต่างกับประเทศอื่นอย่างไร และสิ่งที่ได้พบนั้นนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เราไปดูกันเลยครับ

 

1.ไม่รีบ และปล่อยให้เด็กเล่นไปตามวัย

รูปแบบการศึกษาที่เยอรมนีนั้นจะไม่รีบให้เด็กเรียนเร็วจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนเขียนหรืออ่าน โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กที่นี่จะเรียกว่าKindergartenรูปแบบการสอนยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมชาติให้แก่นักเรียนให้มากที่สุดนักเรียนไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนรูปแบบการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด เน้นความเป็นอิสระ หรือก็คือการปล่อยให้เด็กเล่นไปตามวัย เน้นการผจญภัยและการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ กับเด็กมากกว่าการเรียนเน้นวิชาการโรงเรียนจะเตรียมของเล่นที่เสริมสร้างศักยภาพในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดครัวย่อส่วนชุดอุปกรณ์ระบายสีหรือเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ เพราะช่ววัยเด็กนั้นคือช่วงที่สมองจะเกิดการพัฒนามากที่สุด และวิธีที่จะทำให้สมองเกิดการพัฒนามากที่สุดนันก็คือการปล่อยให้เด็กได้เล่น การให้รู้จักสงสัย และการให้เข้าสังคมกับเด็กวัยเดียวกันนอกจากนี้โรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พาเด็ก ๆ เดินเล่นในเมือง เดินเข้าป่า จนไปถึงเดินเล่นในฟาร์ม ซึ่งจะเป็นช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนเมื่อสมองของเด็กได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วจึงค่อย ๆ ทยอยใส่ความรู้ด้านวิชาการเข้าไป ก็จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ไวอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางร่างกายไปในตัวอีกด้วย

 

2.ให้เด็กรู้จักถึงอันตราย และรู้จักช่วยเหลือตัวเอง

ชาวเยอรมันนั้นจะได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ เช่นการแยกห้องนอนตั้งแต่วัยเด็ก หรือบางบ้านก็ตั้งแต่เกิด และเมื่อถึงวัยหนึ่งเด็กนักเรียนจะต้องเดินทางไปกลับโรงเรียนเอง โดยที่ผู้ปกครองห้ามมาส่ง(ถ้ามาส่งอาจจะถูกคุณครูเรียกไปคุย)หรือในการติดต่อประสานงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะให้เด็กมีบทบาททั้งการแสดงความคิดเห็นและการลงมือทำด้วยตัวเองเป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนให้เด็กมีความรับผิดชอบและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นอกจากนี้สิ่งใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก อาทิ ไฟฟ้า หรือการเล่นพลุไฟ ผู้ปกครองชาวเยอรมันนั้นแม้จะยอมให้เล่น แต่ก็จะให้เขาได้เรียนรู้และตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงการแก้ปัญหาหากเกิดเหตุสุดวิสัย เพราคนเยอรมันจะมีความเชื่อเรื่องการจัดการความเสี่ยงการจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตรายนั้นก็คือการทำให้เด็กเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดสิ่งนั้นจึงอันตราย

 

3.การให้เวลากับลูก และการพาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกคือสิ่งที่สำคัญ

ครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นผู้ปกครองชาวเยอรมันจึงให้ความสำคัญกับการให้เวลากับลูกเป็นอย่างมาก หลายครอบครัวผู้ปกครองจะไม่ห้ามให้ลูกเล่นเกมแต่จะเข้าไปเล่นกับลูกด้วยทั้งนี้ทั้งผู้ปกครองและเด็กจะทำข้อตกลงที่เคร่งครัดร่วมกันว่าจะเล่นแบบเป็นเวลา หรือบางบ้านก็จะเปลี่ยนจากการเล่มเกมมือถือ หรือคอมพิวเตอร์มาเป็นการเล่นเกมกระดาน(Board game)จนกลายเป็นความนิยมที่น่าสนใจมากเพราะที่เยอรมนีจะมีเกมกระดานให้เลือกเล่นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมด้านธุรกิจ เกมวางแผน หรือเกมด้านวิศวกรรม โดยเกมกระดานนั้นจะช่วยจัดระบบความคิด ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมที่เล่น และยังช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันมากขึ้น

 

ยิ่งไปกว่านั้นแทบจะทุกโรงเรียนที่เยอรมนีจะสนับสนุนให้ผู้ปกครองพาเด็ก ๆ ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเกือบทุกวันไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหน เพราะที่เยอรมันจะมีคำพูดที่ว่า “ไม่มีวันที่อากาศไม่ดีหรอก มีแต่วันที่เราแต่งตัวไม่เหมาะกับอากาศเท่านั้น” หรือ “There is no such thing as bad weather, only unsuitable clothing.”ดังนั้นการพาเด็ก ๆ ไปนอกบ้านนอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้แก่เด็กแล้ว ยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกเช่นพาไปห้องสมุดเพื่อให้อ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่ลูกอยากอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน พาไปพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่พาไปสวนสนุก

 

5.สอนให้รู้จักการแบ่งงาน ทำงานเป็นทีม และกล้าแสดงความคิดเห็น

คนเยอรมันจะแบ่งงานและหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่ในสถาบันครอบครัว เด็กที่นี่จะเริ่มรู้จักการทำงานตามหน้าที่ตั้งแต่ยังเล็กโดยเริ่มจากชีวิตประจำวันภายในบ้าน เช่นแม่ล้างจาน ลูกเช็ดจาน พ่อเก็บจานเข้าตู้ หรือการสลับวันในการทิ้งขยะ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานที่ดีในการที่จะให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเมื่อเขาโตขึ้น เพราะรูปแบบการเรียนและการทำงานของประเทศเยอรมนีนั้นจะเน้นการทำงานกลุ่มและการระดมความคิดเด็กจึงต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน

คนเยอรมันนั้นจะมีวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งคือการรับฟังความคิดเห็นและการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างกับหลายประเทศ เช่น เมื่อเราไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนหรือวิทยากรอธิบายแล้วยกมือถามหรือแสดงความคิดเห็นเราอาจจะถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ดี แต่ว่าในเยอรมนีนั้นกลับตรงกันข้ามหากไม่รู้ต้องถามเพราะถ้าไม่ถามตอนที่อาจารย์สอนหรืออาจารย์ถามในห้องว่าใครไม่เข้าใจแล้วเรามาถามอาจารย์ในภายหลังอาจจะถูกอาจารย์ย้อนกลับมาว่าทำไมตอนเรียนถึงไม่ถาม

ด้วยรูปแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูและข้อกหมายที่รองรับเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดของตัวเองได้เต็มที่อันเป็นการสร้างนิสัยกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นกันตั้งแต่เด็กจนโตจึงไม่ต้องแปลกใจเลยเมื่อเราคุยกับคนเยอรมันเราจะเห็นถึงอุปนิสัยดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการเลี้ยงลูกของชาวเยอรมันซึ่งนับว่าเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าหลายมุมมองนั้นอาจจะมีแนวทางในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกับประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน แต่จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ซึ่งถือว่าพ่อแม่นั้นเป็นครูคนแรกและเป็นครูที่ดีที่สุดของลูกนั่นเอง

 

 

เครดิตรูปภาพ
https://www.pexels.com/photo/action-activity-boy-children-296301/
https://www.pexels.com/photo/girls-on-desk-looking-at-notebook-159823/
https://www.pexels.com/photo/baby-wearing-pink-crew-neck-cap-sleeve-shirt-between-2-person-standing-during-daytime-173666/

 

 

 

กลับ

Add a comment