§เงินค่าขนม(Taschengeldparagraph)

(comments: 0)

§เงินค่าขนม(Taschengeldparagraph)

โดย ดี²

 

            เด็กอายุ 7 ขวบ เข้าไปในร้านขายแฮนดี้ เด็กคนนี้สามารถทำสัญญาซื้อแฮนดี้ได้หรือไม่

คนขายสามารถขายรถจักรยานเสือภูเขาให้แก่เด็กอายุ 7 ขวบได้หรือไม่

ผู้เยาว์สามารถซื้อสุนัขได้หรือไม่ ….

ในประเทศเยอรมนีมีข้อกำหนดไว้ว่า เด็กและเยาวชนอายุเท่าไรจะสามารถซื้ออะไรได้บ้าง และจำเป็นต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่ก่อนหรือไม่

 

เงินค่าขนมสำหรับเด็กและเยาวชนคืออะไร

เงินค่าขนม” ภาษาเยอรมันเรียกว่า Taschengeld คือ เงินพิเศษที่เด็กและเยาวชนได้รับจากพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้นำไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเสรี หรือจะเก็บออมไว้ก็ได้ เงินค่าขนมเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ และบริหารการเงินของตนเองตั้งแต่ในวัยเด็ก

เงินค่าขนมนั้นผู้รับใช่ว่า จะมีแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากว่า ยังไม่ได้ทำงาน ยังไม่มีรายได้ พ่อแม่ก็อาจจะยังให้เงินค่าขนมอยู่ต่อไปก็เป็นได้

 

เงินค่าขนมสำหรับเด็กและเยาวชน

ในประเทศเยอรมนี มีบทบัญญัติว่าด้วยเงินค่าขนม(Taschengeldparagraph) ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง (Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)) เป็นตัวช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงินของเด็กและเยาวชน มาตรา 110 ประมวลกฎหมายแพ่ง (§ 110 BGB) ระบุว่า ผู้เยาว์สามารถซื้อของได้ด้วยเงินของตนเองโดยไม่ต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่ ตราบที่การใช้จ่ายนั้นยังอยู่ในวงเงินค่าขนมที่พ่อแม่อนุญาตให้ใช้สอยได้อย่างเสรี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเด็กและเยาวชน ยังมิใช่ ผู้ที่สามารถทำนิติกรรมได้ (Geschäftsunfähigkeit) หรือสามารถทำได้แต่ในวงจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งจึงกำหนดขอบเขตการจับจ่ายเงินค่าขนมของเด็กและเยาวชนไว้ดังนี้

1. เด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบ ตามกฎหมาย (มาตรา 104 อนุมาตรา 1 BGB) ถือว่า เป็น ผู้ที่ไม่สามารถทำนิติกรรมได้ (Geschäftsunfähigkeit) จึงไม่สามารถซื้อข้าวของใด ๆ ได้ แม้ว่าจะซื้อด้วยเงินค่าขนมของตนเองก็ตาม หากว่าซื้อของแล้ว แต่ถ้าพ่อแม่หรือตัวแทนทางกฎหมายไม่เห็นด้วย และไม่ยินยอม ก็ต้องนำสิ่งของนั้นไปคืน และเรียกร้องขอเงินคืนได้

ตัวอย่าง

ทิมมี่อายุ 6 ขวบซื้อปืนฉีดน้ำด้วยเงินที่เก็บออมจากเงินค่าขนม ทิมมี่เข้าใจว่า นี่คือเงินของตนเอง จะซื้ออะไรก็ย่อมได้ ตอนที่ทิมมี่จ่ายเงิน พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย แม้ว่าคนขายปืนฉีดน้ำ จะขายปืนให้ทิมมี่ และรับเงินจากทิมมี่ไปแล้วก็ตาม แต่ทางกฎหมายถือว่า ไม่ได้มีการซื้อ เพราะว่า ทิมมี่ยังไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อปืนฉีดน้ำกระบอกนี้ ก็สามารถนำปืนฉีดน้ำไปคืนให้ร้านค้าได้ (มาตรา 131 BGB) และอาจจะเอาความผิดกับคนขายได้ด้วย ดังนั้นก่อนที่คนขายสินค้าจะขายอะไรให้กับเด็กเล็ก ก็ควรจะถามเด็กก่อนว่า อายุเท่าไร พ่อแม่มาด้วยไหม พ่อแม่อนุญาตแล้วหรือยัง

นอกจาก เด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปีแล้ว ผู้ที่พิการทางสมอง ตามกฎหมายก็ถือว่า เป็นผู้ที่ไม่สามารถทำนิติกรรมได้เช่นกัน ดังนั้นผู้พิการทางสมอง ตามกฎหมายจึงไม่สามารถซื้อสิ่งของได้

2. เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ขวบ แต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ตามกฎหมาย (§ 106 BGB) ถือว่า เป็น ผู้ที่สามารถทำนิติกรรมได้โดยมีข้อจำกัด (beschränkte Geschäftsfähigkeit ) นั่นคือ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินค่าขนมของตนซื้อของได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องเป็นการซื้อโดยตรง ซึ่งไม่ใช่การซื้อที่มีการทำสัญญา และราคาสิ่งของต้องไม่มากกว่าเงินค่าขนมที่ได้รับรายเดือน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ต้องให้พ่อแม่หรือผู้แทนทางกฎหมายไปด้วย หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่ ถ้าเด็กหรือเยาวชนในกลุ่มอายุดังกล่าวนี้ซื้อของในร้าน หรือประมูลสินค้าในอินเตอร์เน็ต หรือสั่งสินค้าทางอินเตอร์เน็ตที่มีราคามากกว่าเงินค่าขนมรายเดือน พ่อแม่สามารถขอยกเลิกการซื้อได้ภายในเวลา 14 วัน(§183 และ 184 BGB) และให้ถือว่าการซื้อนั้นเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามไม่ให้ เด็กและเยาวชนกลุ่มอายุนี้ ซื้อสิ่งของบางอย่าง มาดูกันว่า ด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ ห้ามซื้ออะไรบ้าง

ห้ามซื้อของที่ต้องลงชื่อทำสัญญา เช่น แฮนดี้ที่ต้องทำสัญญาจ่ายเป็นรายเดือน

ห้ามซื้อของลักษณะผ่อนส่งที่จ่ายเงินเป็นงวด

ห้ามสมัครเป็นสมาชิกรับนิตยสารรายปักษ์ รายเดือน รายปี

ห้ามซื้อของเล่นที่ราคามากกว่าเงินค่าขนมที่ได้รับ

ห้ามซื้อเครื่องประดับที่มีราคาแพง เช่น สร้อยคอทองคำ

ห้ามซื้อสิ่งของต้องห้ามสำหรับผู้เยาว์ เช่น บุหรี่ อาวุธต่าง ๆ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ห้ามซื้อของที่มีมูลค่าเกินเงินค่าขนมที่ได้รับ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องอีเล็คทรอนิกที่มีมูลค่าสูง

 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติว่าด้วยเงินค่าขนม (Taschengeldparagraph) ไม่ได้กำหนดไว้ว่า อนุญาตให้เด็กซื้อของได้ในราคาเท่าไร ดังนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่า เด็กอายุ 8 ขวบ ใช้เงินค่าขนมซื้อซีดีเพลงราคา 50 ยูโร ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขายอาจจะถามผู้ปกครองก่อนว่า ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กซื้อได้หรือไม่

 

สำหรับ ผู้ที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายเยอรมันถือว่า เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ใหญ่แล้ว และามารถทำนิติกรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัด (unbeschränkte Geschäftsfähigkeit) เป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไรก็ได้ สามารถลงนามทำสัญญาได้โดยไม่ต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาเช่าบ้าน สัญญากู้เงิน

 

 

 

Formularbeginn

 แหล่งที่มาของรูปภาพ https://media.daa-pm.de/ufv_wirtschaftslexikon/Html/G/Geschaeftsfaehigkeit.htm

อยู่เยอรมนี... ต้องเรียนรู้ทุกวัน แม้กระทั่ง “เงินค่าขนม” ซึ่งเป็นเงินพิเศษที่พ่อแม่มอบให้ลูก ก็ยังมีกฎหมายควบคุม ... รู้ไว้ใช่ว่านะคะ

แหล่งข้อมูล

http://www.kinder-tipps.com/finanzen/

https://www.taschengeldtabelle.info/taschengeldparagraph/

 

 

กลับ

Add a comment