บทเรียนจากการสัมภาษณ์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา

(comments: 0)

"บทเรียนจากการสัมภาษณ์ อ.ประสิทธิ"

ผมถูกใจสิ่งที่อาจารย์ Adisorn Ratanayotha สะท้อน จากข่าว https://m.youtube.com/watch?v=wXzLZuSOagI ขอนำมาขยายความครับ

คำถามน้องผู้สื่อข่าว "แล้วเรียกครอบครัวเขามาสอบถามเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่คะ"

อ.ประสิทธิ์ - "ผมไม่ได้ 'เรียก' ครอบครัว..ผม 'เชิญ' ครอบครัวเขามา เพื่อให้ข้อมูล .."

"..รายละเอียดของความเจ็บป่วย ไม่สามารถแจ้งได้ในที่นี้ เพราะเป็นความลับผู้ป่วย..ข้อเท็จจริงจะไปปรากฎในการสอบสวน.."

"..ทุกคนมีคอมมอนเซนส์ มีความรู้สึก ผมก็มี แต่ถ้าผมตัดสินคนเดียว เราคงไม่ต้องใช้ศาลกันแล้ว เราก็ตัดสินกันเอง.."

ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ฯ

คำให้สัมภาษณ์ของ อ.ประสิทธิ์ เป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาในทางสื่อสารมวลชน เราได้เรียนรู้ 2 สิ่งที่สำคัญ คือ

1) การตั้งคำถามจากผู้ถาม และ 2) การตอบคำถามอย่างสุภาพชน โดย อ.ประสิทธิ์ และ อ.รุ่งนิรันดร์

ผู้ถามและผู้ตอบที่ดีควรใช้คำพูด ด้วยการให้เกียรติบุคคล บนศีลธรรมจรรยา และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยสามัญสำนึกพื้นฐานทั้งในฐานะวิชาชีพ และในฐานะของคนทั่วไป

คำถามบีบคั้นคาดโทษ ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ก้าวข้ามสำนึกทางจริยธรรม เหล่านี้ พึงหลีกเลี่ยง เช่นเดียวกับคำตอบของอาจารย์

ที่ต้องชัดเจนในหลักการ กฎหมาย และแสดงถึงแนวทาง โดยไม่ใส่อารมณ์ ความรู้สึก ที่จะสื่อความหมายไม่ถูกต้องได้

ที่สำคัญหากการนำเสนอต่อสาธารณะไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นกลางและเป็นธรรม อาจกลายเป็นการให้ร้าย ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ได้โดยไม่ตั้งใจ จากทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

ศิลปการสื่อสารมวลชนมีความสำคัญมากจริงๆครับ

เครดิตจากเฟสบุ๊คของ Varanyu Suchivoraphanpong

กลับ

Add a comment