เงิน เงิน เงิน และ เงิน ในสังคมไทยในเยอรมนี

(comments: 0)

เงิน เงิน เงิน และ เงิน ในสังคมไทยในเยอรมนี

 

ญาดา นาเชือก

 

ได้อ่านรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนี1 ทำให้นึกถึงวงจรการเงิน และเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับ เงิน ในแวดวงคนไทยในเยอรมนี ส่วนหนึ่งอยู่ในแแวดวงการค้าบริการทางเพศ ที่อาจมองว่าโยงใยถึงการค้ามนุษย์ก็ได้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นวงจรการเงิน หรือการหารายได้ หรือธุรกิจที่พบได้ในหมู่คน/สังคมไทยในเยอรมนีทั่วไป มีอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

 

เงิน ในแวดวงการค้าบริการทางเพศ

การค้าบริการทางเพศ ในเยอรมนีถือเป็นอาชีพหนึ่ง คนต่างชาติที่มีสิทธิพำนักสามารถทำงานนี้ได้ สถานประกอบการค้าบริการทางเพศของคนไทย เรียกกันว่า “บ้านทำงาน” คนที่ทำงานนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นหญิงและหญิงข้ามเพศ2ชาวไทยที่มีสิทธิพำนักทำงานค้าบริการฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งจะเป็น หญิงและหญิงข้ามเพศที่นายหน้าชักชวน และจัดพาให้มาทำงานค้าบริการทางเพศ รวมทั้งงานนวดอิโรติก มักจะเรียกกันในวงการว่า “เด็ก” กลุ่มหลังนี้จะเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วแอบทำงาน แน่นอนถือว่า ผิดกฎหมาย เรื่องของ เงิน ที่เกี่ยวข้องกับ “เด็ก” ได้แก่

- แทร็ค” หรือ “ค่าแทร็ค” คือ ค่านายหน้าในการจัดพาขึ้นมาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานค้าบริการทางเพศ นวดอิโรติก รวมถึงนวดแผนไทย “มาแทร็ค” เป็นรูปแบบการจัดพาที่ให้ “เด็ก” เป็นหนี้ “เด็ก” จะเดินทางมาก่อนแล้วทำงานผ่อนใช้ให้ นายหน้า ที่เรียกกันว่า “แม่แทร็ค” (เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะนายหน้าในเยอรมนี)

สำหรับ “เด็ก” แรงจูงใจในการเดินทางก็คือ จำนวนเงินรายได้มหาศาลที่ “แม่แทร็ค” บอกว่าจะได้เมื่อมาทำงาน แม้นว่าต้องจ่าย ค่าแทร็ค” ค่อนข้างสูง ปัจจุบันจะอยู่ที่ 30,000-40,000 ูโร “แม่แทร็ค” มักจูงใจว่า ทำงาน 2-3 ดือนก็ใช้ “แทร็ค” หมด หลังจากนั้นแล้วก็กอบโกยรายได้อย่างเดียว

จริงหรือที่ ทำงาน 2-3 ดือน ก็จะใช้ค่า “แทร็ค” หมด

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์กล่าวว่า อัตราค่าบริการทางเพศในปัจจุบันจะอยู่ที่ 20 นาที หรือที่เรียกว่า quicky ประมาณ 50 ยูโร บริการ 30 นาที 80 ยูโร 1 ชั่วโมง 100 ยูโร แต่ก็ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย ในเมืองใหญ่อาจได้มากกว่า

ลองมาคิดรายได้จากอัตราค่าบริการนี้ หาก “เด็ก” หนึ่งคน ทำงานเฉลี่ยแต่ละวันมีลูกค้า quicky 5 คน จะมีรายได้วันละ 250 ยูโร (50 ยูโร x 5) เดือนหนึ่งทำงาน 26 วัน (หักวันที่มีประจำเดือน วันเดินทางไปแหล่งงานในเมืองอื่น) จะมีรายได้เดือนละ 6,500 ยูโร แบ่งให้เจ้าของ “บ้านทำงาน” ครึ่งหนึ่ง เหลือ 3,250 ยูโร หักเงินส่งทางบ้าน 200 ยูโร ค่าจ้างคนส่งเงินกลับบ้าน 50 ยูโร ค่าเดินทาง 200 ยูโร ค่าลงโฆษณาอาทิตย์ละ 30 ยูโร x 4 อาทิตย์ = 120 ยูโร ค่าอาหารวันละ 10 ยูโร คิดเป็นเงินเดือนละ 300 ยูโร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) ประมาณเดือนละ 80 ยูโร จะเหลือเงินที่ใช้หนี้ “ค่าแทร็ค” ประมาณ เดือนละ 2,300 ยูโร หาก “ค่าแทร็ค” อยู่ที่ 30,000 ยูโร ระยะเวลาที่ “เด็ก” จะใช้ “แทร็ค” หมดจะเป็นเวลาประมาณ 13 เดือน หรือมากกว่า 1 ปี เมื่อรวมเงินค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ “เด็ก” ต้องจ่าย (เงินส่งกลับบ้าน ค่าอาหาร ฯลฯ) ดังตัวอย่างข้างต้นนี้ซึ่งจะเป็นจำนวนประมาณ 12,350 ยูโร บวก “ค่าแทร็ค” 30,000 ยูโร จำนวนหนี้ที่ต้องทำงานใช้คืน (30,000 + 12,350 = 42,350) จะมากกว่า “ค่าแทร็ค” ที่ตกลงกันไว้แต่แรกเกือบครึ่งหนึ่ง

สำหรับหญิงและหญิงข้ามเพศที่ถูกชักชวนให้มาทำงานนวดแผนไทย เงิน (ที่คาดหวังว่าจะได้) ก็เป็นแรงจูงใจที่สำคัญ และคนเหล่านี้ก็ต้องจ่าย ค่าแทร็ค เช่นกัน จำนวนเท่าไรไม่มีข้อมูลชัดเจน ร้านนวดแผนไทยมักจะเปิดวันจันทร์วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 . การทำงานพนักงานจะต้องมาประจำที่ร้านตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงร้านปิด แต่จะได้ค่าแรงตามชั่วโมงที่นวดจริงเท่านั้น ค่าแรงจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 10-12 ยูโร บางร้านอาจถึง 15 ยูโร นอกจากค่าแรงก็อาจจะมีค่าทิปที่ลูกค้าให้ รายได้ที่พนักงานนวดจะได้ จะขึ้นอยู่กับจำนวนแขกที่นวด หลายคนกล่าวว่า จะมีรายได้ประมาณ 800-1,200 ยูโรต่อเดือน หากมองว่า พนักงานนวดต้องอยู่ประจำที่ร้านทั้งวัน ตั้งแต่ 9.00 – 19.00 . คิดเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน 60 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และ 240 ชั่วโมงต่อเดือน หากได้รายได้ 800-1,200 ยูโร ก็เท่ากับว่า ได้ค่าแรงสูงสุดเพียง 5 ยูโรต่อชั่วโมงเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายเยอรมันแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ 9,19 ยูโร และด้วยรายได้ขนาดนี้จะใช้ ค่าแทร็ค หมดเมื่อไร

- การลงทุน คือ การออกทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว และการเดินทางเพื่อมาค้าบริการทางเพศให้แก่หญิง/หญิงข้ามเพศ “ลงทุน” กับใคร คนนั้นก็จะเป็น “เด็ก” ของ “ผู้ลงทุน” เมื่อ “เด็ก” คนนั้นเดินทางมาทำงานแล้ว “แม่แทร็ค” จะเก็บเงินรายได้ (“ค่าแทร็ค”) มาให้แก่ “ผู้ลงทุน” เป็นรายเดือนจนหมด “ค่าแทร็ค”

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวและเดินทางสำหรับ “เด็ก” หนึ่งคน จะตกอยู่ที่ประมาณ 350,000 บาท จะ “ลงทุน” กับ “เด็ก” หนึ่งคน ก็ต้องออกเงินให้ “แม่แทร็ค” 350,000 บาท คิดเป็นเงินยูโรก็ ประมาณ 10,000 ยูโร (ใช้อัตรา 1 ยูโร = 35 บาท) เมื่อ “เด็ก” ขึ้นมาทำงานต้องจ่าย “ค่าแทร็ค” ตามที่ตกลงกัน ซึ่งปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร นั่นคือ “ลงทุน” ต่อ “เด็ก” หนึ่งคน จะได้เงินกลับมามากกว่าที่ “ลงทุน” เกือบสองเท่า

 

นอกจากนี้ด้วยฐานะที่ผิดกฎหมาย จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก ไม่กล้า และไปไหนก็ไม่ได้สำหรับ “เด็ก” ที่ยังใช้ “แทร็ค” ไม่หมด เพราะ “แม่แทร็ค” ไม่ยอมให้ไป ด้วยเหตุฉะนี้ จึงมีธุรกิจหลากหลายขึ้นมารองรับ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเหล่านี้ ก็เป็นบริการ หรือเป็น การหารายได้ ของคนไทยในเยอรมนีที่เข้าไปทำ ไปบริการให้กับ คนไทยในแวดวงการค้าบริการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของ “บ้านทำงาน” “เด็ก” ที่ใช้ “แทร็ค” หมดแล้ว และคนที่ทำงานค้าบริการทางเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย บริการเหล่านี้ ได้แก่

- แท็กซี่ บริการรับส่ง พาไปยัง “บ้านทำงาน” หรือสถานที่อื่น ๆ ตามแต่ต้องการ สนนราคาอย่างต่ำครั้งละ 100-200 ูโร

- บริการรับจ้างซื้อของให้ “เด็ก” และคนทำงาน มักจะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน ครีม ฯลฯ) หรืออาหารบางอย่าง ค่าบริการอาจจะอยู่ที่ 50 ูโร/ครั้ง/คน

- บริการขายอาหารไทย เป็นการนำอาหารไทยทั้งคาวและหวานมาขายตาม “บ้านทำงาน” บ่อยครั้งก็เป็น “อาหารตามสั่ง” สามารถโทรศัพท์สั่งได้ตลอดเวลา บางครั้งนอกจากขายอาหารแล้ว ยังช่วยจัดหา และซื้อของที่ “เด็ก” และคนทำงานต้องการ โดยจะได้ค่าบริการในการซื้อของเป็นเงินพิเศษต่างหาก เมื่อต้องการอะไรสามารถโทรศัพท์สั่งให้นำมาให้ได้

- บริการสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นการนำสินค้า และเครื่องประดับ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม และเครื่องเพชร ทอง มาขาย “เด็ก” ใน “บ้านทำงาน” หลายคนไม่อยากเก็บเงินสด จึงเปลี่ยนเป็นของฟุ่มเฟือย

- บริการรับจ้างเฝ้า “บ้านทำงาน” หรือที่เรียกกันว่า Mädchen für alles จะทำหน้าที่คอยรับโทรศัพท์เวลาลูกค้าติดต่อเข้ามา เก็บเงินจากลูกค้า ทำอาหารให้คนทำงาน ซักผ้า ทำความสะอาด ฯลฯ บ่อยครั้งก็จะหาซื้อของตามที่คนทำงานสั่งซื้อ

 

วงจรการเงิน การหารายได้ ในแวดวงคนไทยในเยอรมนีทั่วไป

นอกจากธุรกิจ และการหารายได้ ของคนไทยที่ให้บริการแก่คนไทยในแวดวงการค้าบริการทางเพศแล้ว ยังมีบริการ หรือการหารายได้ หรือธุรกิจ ที่ให้บริการแก่คนไทยทั้งที่อยู่ในแวดวงค้าบริการทางเพศ และที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ ได้แก่

- บริการรับส่งเงินไปประเทศไทย บริการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยในเยอรมนีกับญาติ/เพื่อนในประเทศไทย เมื่อมีคนจะส่งเงิน คนที่รับส่งเงินจะโทรศัพท์ไปหาญาติในไทยให้โอนเงินหรือจ่ายเงินบาทแก่ญาติของผู้ส่ง อัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นไปตามอัตรา ณ วันที่ส่งเงิน ค่าบริการนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 5-10 ยูโร บางทีก็มากกว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้มักจะเป็นตัวเลขกลม ๆ ไม่มีเศษทศนิยม เช่น หากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35.26 บาท ต่อ 1 ยูโร ก็จะตัด เศษ 0.25 ออก เหลือ 35 บาท หรือบ่อยครั้ง คนรับส่งก็ตั้งอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นเอง ส่วนมากจะให้น้อยกว่าอัตราทางการ

- บริการถือเงินสดกลับประเทศไทย นอกจากบริการรับส่งเงินแล้ว ยังมีบริการ ถือเงินสดกลับไทย ค่าบริการจะอยู่ประมาณร้อยละ 5-10 ยูโร หรือมากกว่า คนที่ใช้บริการมีทั้ง “เด็ก” และ “แม่แทร็ค” แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น “แม่แทร็ค” เนื่องจากเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริต ในกรณีนี้เมื่อผู้ถือเงินถึงประเทศไทย จะมีญาติหรือเครือข่ายของ “แม่แทร็ค” มารับเงินที่สนามบิน จำนวนเงินที่ถือกลับประเทศไทยบางครั้งจะเป็นหลักล้านเมื่อคำนวนเป็นเงินไทย

บริการถือเงินสดกลับไทยนี้ คนใช้บริการมิได้จำกัดอยู่ที่ “เด็ก” และ “แม่แทร็ค” เท่านั้น แต่คนไทยทั่วไปก็ใช้บริการนี้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเงินรายได้ที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ หรือไม่ต้องการให้สรรพากรรู้ เพราะอาจถูกสอบสวนที่มาของเงิน หรือถูกเรียกเก็บภาษี เช่น ในกรณีของหญิงค้าบริการทางเพศที่มีสิทธิพำนักถูกต้อง เจ้าของร้านนวด พนักงานนวด รวมทั้งผู้รับส่งเงินไปประเทศไทย เป็นต้น

- บริการเงินกู้นอกระบบ ในเมืองต่าง ๆ มักจะมีคนออกเงินให้กู้ ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 10-20 กู้ปุ๊ปหักดอกทันที เช่น กู้ 200 ูโร ดอก 20% ู้กู้จะได้รับเงิน 180 ูโร หัก 20 ูโรเป็นดอกเบี้ย หากผ่อนส่งรายเดือน แต่ละเดือนต้องเสียดอก 20% ของเงินต้น ดังนั้นที่กล่าวว่า ดอกเบี้ยร้อยละ 10-20 นั้น ไม่ใช่ต่อปี แต่เป็นต่อเดือน เมื่อคิดเป็นปี ดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ 120-240% ่อปี การกู้เงิน ผู้ออกเงินกู้มักจะให้ผู้ขอกู้นำของมีค่ามาให้ผู้ออกเงินกู้ถือไว้เป็นหลักประกัน หากลูกหนี้หนีหนี้ ผู้ปล่อยเงินกู้ก็จะยึดของมีค่านั้นไว้ แม้นว่าผู้ขอกู้จะหนีหนี้เมื่อส่งไปได้ระยะหนึ่ง ด้วยส่งดอกที่เกินต้นไม่ไหว ผู้ปล่อยเงินกู้ก็ไม่ขาดทุน เพราะได้ดอกมาคุ้ม บ่อยครั้งเกินเงินต้นแล้ว แถมยังยึดของมีค่าไว้ได้อีก

- แชร์ ดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยนำเข้ามา และปฏิบัติอย่างกว้างขวางในเยอรมนี เล่นกันมือละหลายร้อย เวลาที่เปียแชร์ก็ตั้งดอกค่อนข้างสูง เช่น บางวง เล่นกันมือละ 500 ยูโร แต่เปียด้วยดอก 300 ผลก็คือ ได้แชร์รอบนั้นไป แต่ต้องส่งต้นรวมดอกงวดละ 800 ูโร ส่งไปส่งมาเป็นภาระ ส่งกันไม่ไหว การโกงแชร์จึงมีให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยในเยอรมนี

 

วงจรการเงินในสังคมไทยในเยอรมนี ชี้ให้เห็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมา เพื่อรองรับ หรือบริการแก่คนไทยบางกลุ่ม บางคนที่ไม่สามารถจัดการ ซื้อหา ช่วยตนเองไม่ได้ หรือเดือดร้อน หลายอย่าง โดยเฉพาะ “แทร็ค” และ การ”ลงทุน” โยงใยพัวพันกับ การค้ามนุษย์ หรือคือ องค์ประกอบของกระบวนการค้ามนุษย์ ตามนิยามที่ใช้กันอยู่ตามพิธีสารพาแลร์โม แม้นในความความรู้สึกของคนในแวดวงอาจมองเป็นอย่างอื่น เช่น “เด็ก” อาจมองว่า เป็นค่านายหน้าแลกกับโอกาสมาขุดทองในต่างประเทศ หรือ “แม่แทร็ค” มองว่า เป็นธุรกิจจัดหางาน แต่ก็ชัดเจนว่า มีการแสวงหาประโยชน์

ในขณะที่ ธุรกิจอื่น ๆ มักจะมีผู้ได้เปรียบ ได้กำไร (จำนวนมาก) แต่ฝ่ายเดียว จะมองว่าเป็นอะไร การหารายได้จากคนไทยด้วยกัน การสร้างงานในต่างประเทศ หรือการแสวงหาประโยชน์

 

เครดิตภาพ : pixabay.com

1 ดู พัทยา เรือนแก้ว, 2562. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี https://www.d-magazine.de/files/d-magazine/books/TIP%20Thai-Germany%20final%20report.pdf

2 บุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นชาย แต่ปัจจุบันมีเพศสภาพเป็นหญิง ทั้งที่อาจจะผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือไม่ก็ได้ ในสังคมไทยเคยเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า “สาวประเภทสอง”

 

กลับ

Add a comment