การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนี

(comments: 0)

ตั้งแต่ทศวรรษที่90เป็นต้นมาดูเหมือนว่าประเด็นการค้าหญิงไทยมาเยอรมนีจะหายไปจากสังคมเยอรมัน หรือแม้นแต่ในสังคมไทย สิ่งเหล่านี้จะหมายความว่า การต่อต้านการค้าหญิงไทยที่เริ่มตั้งแต่ปี1986นั่นคือ30ปี แห่งการต่อต้านการค้าหญิงนั้นได้ผล ไม่มีการค้าหญิงไทยมาเยอรมนีอีกต่อไป หรือรูปแบบการค้าหญิงไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ประสบการณ์จากงานล่ามและงานแปลของล่ามและนักแปลภาษาไทย-เยอรมัน พบว่า แต่ละปีจะมีกรณี หญิงและหญิงข้ามเพศ1ชาวไทย พำนักอยู่เกินวีซ่า(พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย)แล้วแอบค้าบริการทางเพศ มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งที่คนไทยเป็นผู้ต้องหา และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เหตุการณ์เมื่อวันที่ 18เมษายน2018ที่ตำรวจแห่งสหพันธ์ฯ เข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ได้หลายคน สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงอะไร

ในเดือนพฤษภาคม2018-เมษายน2019สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี เพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนีในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากตัวเลขสถิติของทางการเยอรมันและจากข้อมูลการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามล่ามและนักแปลภาษาไทย-เยอรมันทั้งสิ้น24คน

จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนียังคงดำเนินอยู่ทั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(รายงานภาพรวมการค้ามนุษย์ของสหพันธ์ฯ)ที่มีตัวเลขของคนไทยทั้งที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่า เป็นผู้ค้ามนุษย์ และที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี1999 - 2007 และปี2011 – 2012จากจำนวนงานแปลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของล่ามและนักแปลในช่วง10ปีที่ผ่านมา(ตั้งแต่ปี2008-2018)ซึ่งเป็นงานล่ามและงานแปลให้แก่ ศาล อัยการ ตำรวจ สำนักงานดูแลกิจการว่าด้วยคนต่างชาติ รวมทั้งองค์กรและบ้านพักฉุกเฉินที่ดูแลเหยื่อการค้ามนุษย์

รูปแบบการค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนีส่วนใหญ่ยังเป็นเพื่อการค้าบริการทางเพศ ที่รวมถึงนวดอิโรติก และนวดแอบแฝงด้วย และใน10ปีที่ผ่านมาจะมีการค้ามนุษย์เพื่อมาทำงานนวดแผนไทยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30-40ปี ช่วงห้าปีหลังมีอายุ 20-30ปีเพิ่มขึ้นมา มีภูมิลำเนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง(single mother)รวมทั้งในหลายปีที่ผ่านมามีหญิงข้ามเพศที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้วย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่อายุประมาณ 20-30ปี มีภูมิลำเนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน การศึกษาจะสูงกว่าหญิงไทย และมีความรอบรู้ มีการเตรียมตัวมาดีกว่าหญิงไทย แรงจูงใจที่ทำให้เดินทางคือเพื่อหาทุนการศึกษาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ลูก ในกรณีหญิงที่เลี้ยงลูกเพียงลำพัง หรือเพื่อผ่าตัดเสริมความงาม และช่วยเหลือครอบครัว(พ่อ และแม่)ในกรณีหญิงข้ามเพศ นั่นคือ ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัดสินใจเดินทาง สำหรับ “ผู้ต้องสงสัยว่าค้ามนุษย์” ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทย มีหญิงข้ามเพศบ้างแต่ไม่มากนัก คนไทยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง41-50ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนายหน้าที่จัดพาหญิงข้ามเพศมาค้าบริการทางเพศ มักจะเป็นหญิงข้ามเพศด้วยกัน

นอกจาก ภาพเดิม ๆ ของปรากฏการณ์การค้ามนุษย์ที่กล่าวไปข้างต้น การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนีมีพัฒนาการที่น่าสนใจคือการค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนีเพื่อค้าบริการทางเพศเป็นกระบวนที่มีการจัดการอย่างชัดเจนและครบวงจรมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและเยอรมนีมีการเตรียมตัวให้หญิง/หญิงข้ามเพศที่ค้าบริการฯในเรื่องการปฏิบัติตัวและการให้ปากคำในกรณีที่ถูกจับมีชุดคำตอบและรูปแบบการตอบมีรูปแบบการระดมทุนที่เรียกว่า การ “ลงทุน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพาหญิงและหญิงข้ามเพศขึ้นมาทำงานค้าบริการทางเพศsocial media ทั้งfacebookและlineกลายเป็นช่องทางทั้งในการชวนเชื่อ และการเข้าถึงหนทางการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหญิงและหญิงข้ามชาติที่มาค้าบริการทางเพศ ส่วนมากจะมีเป้าหมายในการมาทำงานที่ชัดเจนว่า มาเพื่ออะไร อาจทำงานเพียง2-3ปีเมื่อได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะเดินทางกลับ มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

และพัฒนาการที่ดูเหมือนเป็นปัจจัยที่ทำให้การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนีดำเนินอยู่ก็คือการค้ามนุษย์กลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยก็ที่พบในสังคมของคนไทยในเยอรมนีในมุมมองของคนไทยรอบข้างในแวดวง(ญาติเพื่อนคนรู้จักของขบวนการ)การค้ามนุษย์ที่มองว่าการหารายได้จากหญิงและหญิงข้ามเพศที่ค้าบริการทางเพศไม่ว่าจะเป็นการขับรถรับส่งรับซื้อของขายของฯลฯกลายเป็นการทำมาหากินในต่างประเทศหรือการที่หญิงหรือหญิงข้ามเพศต้องทำงานเป็นเวลานานเพื่อใช้หนี้ค่าแทร็คหรือเงินลงทุนดูเป็นเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจอย่างหนึ่งของคนที่ลงทุน

1บุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นชายแต่ปัจจุบันมีเพศสภาพเป็นหญิงทั้งที่อาจจะผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่ก็ได้ในสังคมไทยเคยเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า“สาวประเภทสอง”

กลับ

Add a comment