ทีมดี-มาก

กองบรรณาธิการ (Redaktion)

ดร.พัทยา เรือนแก้ว (Dr.Pataya Ruenkaew)
จริยา มึลเลอร์  (Chariya Müller)
นฤมล ชวินด์  (Naruemol Schwind)
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่  (Kularb Saipopoo)
อรณี ไฟฟ์เฟอร์  (Oranee Pfeiffer)
ศักดา บัวลอย  (Sakda Bualoi)
พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (Pasamolwan Kerksuwanchai)

เว็บมาสเตอร์/ ศิลป์/ เลย์เอ้าท์ (Webmater/Art/Layout)

อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง (Aunchun Hirling)
ชลัช วรยรรยง (Chalat Worayanyong)